THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE 2023 THEME: “GLOBAL FOOD SECURITY: STOPPING CROP LOSSES”
د افغانستان د ځان بسیاینې لپاره د زرغون انقلاب
لومړی نړیوال کانفرانس
کابل، افغانستان
۲۹ - ۳۰ دلو ۱ حوت۱۴۰۲
THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE 2023 THEME: “GLOBAL FOOD SECURITY: STOPPING CROP LOSSES”
THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE 2023 THEME: “GLOBAL FOOD SECURITY: STOPPING CROP LOSSES”
THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE 2023 THEME: “GLOBAL FOOD SECURITY: STOPPING CROP LOSSES”
THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE 2023 THEME: “GLOBAL FOOD SECURITY: STOPPING CROP LOSSES”
THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE 2023 THEME: “GLOBAL FOOD SECURITY: STOPPING CROP LOSSES”
previous arrow
next arrow

موضوعات

 1. شیوه‌های زراعتی پایدار برای مناطق خشک و نیمه خشک؛
 2. شیوه‌های زراعتی مطابق با تغییرات اقلیمی و شرایط ناگوار اقلیمی؛
 3. روش‌های خلاقانه مدیریت آب در زراعت؛
 4. بایوتکنالوژی زراعتی و انجنیری جنتیک برای انکشاف نباتات در افغانستان؛
 5. ایجاد محیط مناسب برای مدیریت زراعت و آماده نمودن پالیسی‌های زراعتی؛
 6. ظرفیت تنوع گیاهی در زون‌های مختلف کشور برای تقویت نظریه «یک دهکده یک تولید”؛
 7. مدیریت منابع طبیعی: احیای جنگل‌ها، مدیریت چراگاه‌ها و حفاظت از تنوع حیاتی؛
 8. حفاظت از خاک و مدیریت همه جانبه حاصلخیزی خاک؛
 9. زنجیره ارزش محصولات زراعتی؛
 10. تجارت و بازاریابی محصولات زراعتی؛
 11. ترویج زراعتی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی دهقانان؛
 12. راه حل‌های خلاقانه و کم مصرف برای جلوگیری از ضایعات پس از برداشت محصولات زراعتی؛
 13. نوآوری در عرصه مالداری برای خودکفایی؛
 14. مدیریت محصولات حیوانی برای خودکفایی پایدار؛
 15. مدیریت پایدار بیماری‌ها و آفات زراعتی و؛
 16. زراعت مبتنی بر غذا و تغذیه.

نخستین کنفرانس بین‌المللی انقلاب سبز برای خودکفایی افغانستان

SIDE

برنامه

 • این کنفرانس برای سه روز از بیست و نهم دلو الی اول حوت سال 1402 برګزار می‌شود.
 • اجندای دقیق برنامه در هنگام ثبت نام ارائه خواهد شد.
 • هر ارایه‌کننده برای اریه مطالب 15 دقیقه زمان داشته و 5 دقیقه اضافی برای پرسش و پاسخ در نظر ګرفته می‌شود.

شركت كنندگان

در این کنفرانس محققان، متخصصان، استادان پوهنتون‌ها، پالیسی سازان و اشخاص با تجربه در حوزه‌های زراعت و مالداری در سطح ملی و بین‌المللی شرکت کرده میتوانند.

نشر مقاله

تمام خلاصه‌های قبول شده مقالات قبل از برګزاری کنفرانس در بوکلیت کنفرانس نشر می‌شوند. در حدود سی مقاله علمی برتر با مصرف مالی پوهنتون کابل در مجلات علمی معتبر بین‌المللی به چاپ می‌رسد. بقیه مقالات در مجله علمی بین المللی پوهنتون کابل و مجله «علم او فن» پوهنځی زراعت به چاپ خواهند رسید و تمام مقالات پذیرفته شده در کنفرانس برای استادان پوهنتون‌های افغانستان به عنوان مقاله بین المللی محسوب می‌شوند.

دعوت به ارسال خلاصه مقاله ها

خلاصه مقالات برای ارائه در کنفرانس تا تاریخ ، ۱۵ عقرب سال ۱۴۰۲ پذیرفته می‌شود.

نویسندگان باید مقالات دست اول شان را که در جای دیگری منتشر نشده و تحت ارزیابی قرار نداشته باشند. خلاصه باید شرایط زیر را دارا باشد.

خلاصه

خلاصه مقاله باید از 250 کلمه بیشتر نباشد و باید بر اساس این موضوعات به ترتیب نوشته شود:

 • مقدمه موضوع،
 • اهمیت تحقیق،
 • مشکلات،
 • اهداف تحقیق،
 • روشهای تحقیق (توضیح وسایل، تخنیک‌ها و نرم افزارها).
 • دستاوردهای مهم و پیشنهادها، سهم تحقیق در انکشاف زراعت.

خلاصه باید به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی آماده شود.

از ارائه اطلاعات پس زمینه ، استناد، نوشتن کوتاه و خلاصه، جداول، شکل و غیره خودداری شود.

Scroll to top